Nieuws

Biografie

Producties

Fotoalbum

Multimedia

Zangles

Contact

Methodiek

Mijn visie op muziekonderwijs


Muziekles kan naar mijn idee een middel zijn om; gevoelens te uiten, plezier te hebben, creativiteit te ontwikkelen en je eigen identiteit te ontwikkelen.

Als zanger/es gebruik je bij het maken van muziek je stem, lichaam, geest en repertoire.
Mijn leerlingen wil ik laten ervaren welke mogelijkheden hun stem, lichaam, geest en repertoire hun bieden en ik ga samen met de leerlingen op zoek gaan naar uitbreiding van deze mogelijkheden.
Ik zie muziek als een subjectief begrip, dus kan ik niet ervan uitgaan dat leerlingen hetzelfde tegen muziek aankijken als ik.
Daarom vind ik een goede communicatie tussen docent en leerling een belangrijk aspect bij het lesgeven.

Type leerplan


Mijn leerplan heeft grotendeels een lineair-progressief karakter.

Ik vind dat je bij het zingen eerst een bepaald onderdeel onder de knie moet hebben alvorens aan het volgende onderdeel te beginnen.
Als je de eerste basisvaardigheden, zoals bijvoorbeeld een lage ademhaling, niet goed onder de knie hebt en doorgaat met zingen, bestaat de kans dat je stemklachten kunt krijgen.
Het is bovendien heel moeilijk om iets af te leren, als je al lang op een bepaalde manier gezongen hebt.

In mijn leerplan heb ik een fase-indeling gemaakt. Dit idee heeft natuurlijk betrekking op een 'model-leerling'. In werkelijkheid zal dit anders uitpakken. De fase-indeling is dan ook niet meer dan een handleiding. (Iedere leerling is een individu en ik zou dus voor iedere leerling apart een hele methodiek kunnen schrijven. Deze methodiek is slechts een leidraad en bij de lessen zal ik naar datgene kijken wat een leerling op dat moment nodig heeft.)
De opbouw van mijn lessen zal aangepast worden aan de individuele verschillen van de leerlingen, want een leerling kan bijvoorbeeld qua 'adem' al in fase 2 zitten, terwijl de zangoefeningen van fase 1 nog heel moeilijk voor hem/haar zijn.
Ik zal dan ook per leerling bekijken hoe we te werk zullen gaan in de lessen en mijn doelstellingen per leerling zullen ook verschillend zijn. De algemene doelstellingen wil ik wel graag handhaven in alle lessen.
Natuurlijk houd ik in de lessen ook rekening met de doelstelling van de leerling (wat wil de leerling leren).

Zo nu en dan behandel ik met leerlingen ook wel eens een nummer concentrisch. Dat wil zeggen, dat we het nummer eerst globaal doornemen en daarna steeds meer uitdiepen, maar de leerinhouden van het nummer dat gekozen is, zullen in de lijn van het lineair progressieve plan passen.

Algemene doelstelling


Voor het leren zingen stel ik als doel dat de leerling het volgende leert:
De leerling leert zingen met een goede techniek (gezond stemgebruik), een juiste interpretatie en muzikaliteit, met behoud van 'eigen stemgeluid'.
Hij of zij leert dus ook de interpretatie van een lied zelf te voelen en de leerling leert het nummer goed over te brengen op het publiek.
Van de leerling wordt ook verwacht dat hij of zij de samenhang kan zien, voelen en horen tussen goede techniek, een juiste interpretatie en een goede muzikale kennis.
Het is belangrijk dat de leerling uiteindelijk zelfstandig aan bovenstaande criteria kan werken.
Hier moet in de lessen op en prettige en verantwoorde manier naar toe gewerkt worden.

© Simone Escherich 2010